Cestování se psem

Staffordshire Bull Terrier

Cestování se psem

I. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU

Musí být splněny tyto požadavky:

 • pas
 • identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 • očkování proti vzteklině

Pas
Pas Mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku bude schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře

Identifikace zvířete
Jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

Očkování proti vzteklině
Zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Stejné podmínky platí pro tyto evropské státy, které nejsou členy EU:

 • Andorra
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Monako
 • Norsko
 • San Marino
 • Švýcarsko
 • Vatikán

Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

II. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

Musí být splněny tyto požadavky:

 • pas
 • identifikace zvířete mikročipem
 • očkování proti vzteklině
 • sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku. Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

III. Cestování se zvířaty z České republiky mimo území EU (a zpětný návrat a dovoz zvířat z vyjmenovaných třetích zemí (příloha č. 1)

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 • pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
 • identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 • očkování proti vzteklině

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou být dovezena, pokud to situace ve výskytu vztekliny v zemi původu odůvodňuje. Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Příloha č. 1: Seznam vyjmenovaných 3. zemí (ke dni 31. 3. 2004)

 • AC - Ascension
 • AG - Antigua a Barbuda
 • AN - Nizozemské Antily
 • AU - Austrálie
 • AW - Aruba
 • BB - Barbados
 • BH - Bahrajn
 • BM - Bermudy
 • CA - Kanada
 • FJ - Fidži
 • FK - Falklandské ostrovy
 • HR - Chorvatsko
 • JM - Jamajka
 • JP - Japonsko
 • KN - Svatý Kryštof a Nevis
 • KY - Kajmanské ostrovy
 • MS - Montserrat
 • MU - Mauricius
 • NC - Nová Kaledonie
 • NZ - Nový Zéland
 • PF - Francouzská Polynésie
 • PM - Svatý Pierre a Miquelon
 • SG - Singapur
 • SH - Svatá Helena
 • US - Spojené státy americké
 • VC - Svatý Vincent a Grenadiny
 • VU - Vanuatu
 • WF - Wallisovy ostrovy a Futuna
 • YT - Mayotte

IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat z ostatních třetích zemí (které nejsou v příloze č. 1)

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

Musí být splněny tyto požadavky:

 • pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
 • identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 • očkování proti vzteklině
 • sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete. Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


(Ujistěte se, že na kalibračním obrázku rozeznáte všechny odstíny šedé, případně si přenastavte monitor.)

© Slade Czech 2004 [ Staffordshire Bull Terrier Kennel ]