Inseminace - Chlazené sperma

Staffordshire Bull Terrier

Inseminace u psů

Není nad přirozenou plemenitbu u každého živočišného druhu. Existují ale objektivní důvody, proč zvolit jinou metodu. Jedná se o princip dlouhodobě používaný a velmi úspěšný.

V případě neschopnosti přirozeného spojení představuje dostupné a finančně nenáročné řešení. Přirozené krytí je samozřejmě pro reprodukci ideální, ale existuje několik aspektů, které spojení zabraňují. Jedná se o nezkušenost psa nebo fenky, nezkušenost majitelů, agresivitu jednoho zvířete vůči druhému, stres z přítomnosti cizích lidí. Není neobvyklé, že si prostě jen pes s fenou nesedí.

Je otázkou, zda vůbec v takovémto případě pokračovat a snažit se o námi zvolené spojení. Pravdou však zůstává, že v chovech jednotlivých plemen není někdy na výběr jiné stejně kvalitní zvíře s dostatečně odlišnou genetickou výbavou. Příkladem jsou málopočetná plemena psů, kde je výběr malý a je většinou nutné krýt v zahraničí. Pokud už je tedy fenka v optimální době ke krytí, majitelé jedou přes půl republiky za psem a přirozeně se to nedaří, je umělá inseminace tím pravým řešením.

Postup inseminace je velmi jednoduchý. Psovi je sperma odebráno masturbací . Poté je rychle zavedeno pomocí inseminačního katetru fence do pohlavních cest. Jedná se o nebolestivý zákrok a fenka ho vnímá podobně jako krytí. Následně jsou ještě stimulovány pohlavní cesty, čímž se imituje akt páření.

V případě zájmu majitelů se malé množství spermatu zkontroluje mikroskopicky. Posoudí se základní parametry jako počet živých spermií, jejich motilita atd.

Inseminace chlazeným spermatem

V současné době je na vzestupu poptávka po chlazeném spermatu. Jedná se o záležitost dlouhodobě používanou v zahraničí a nyní se již stala běžnou součástí reprodukce i u nás. Chlazené sperma představuje ideální řešení pro majitele, kteří chtějí krýt daleko od místa bydliště. Nejčastější důvody k inseminaci chlazeným spermatem jsou tyto:

 • Majitelé fenky jeli dlouhou vzdálenost a fenka ještě není připravena ke krytí. Je proto vhodné si chlazené sperma vzít zpátky sebou a inseminovat v místě bydliště.
 • Fenku je vhodné překrývat za cca 48 hodin a možnost vzít si další dávku chlazeného spermatu sebou zpátky, umožní zkrátit dobu pobytu u psa.
 • Při zahraničním krytí, kdy je překážkou velká vzdálenost, představuje inseminace chlazeným spermatem ideální řešení. Odpadá nutnost cestování s fenou na dlouhé vzdálenosti, stres s vhodným načasováním krytí a v neposlední řadě finanční investice do dopravy a ubytování. Velmi výhodná je také úspora času, který musí věnovat chovatel cestě za krycím psem.

Pro majitele psů je pozitivní, že poptávka ze zahraničí po chlazeném spermatu roste a veterinární pracoviště, zabývající se touto metodou reprodukce, jsou u nás již dostupné.

Postup inseminace chlazeným spermatem

 • Základem úspěchu je kvalitní sperma psa. Určité procento spermií zchlazením odumírá a je proto nutné, aby bylo sperma kvalitní a v dostatečném množství. Na našem pracovišti doporučujeme cca měsíc před inseminací provést preventivní odběr. Hlavním důvodem je posouzení spermatu a také to, jak pes zvládá odebraní spermatu.
 • Ve chvíli, kdy od kolegů přichází informace o předpokládaném datu ovulace, provedeme odběr spermatu. Sperma je odebráno do sterilní nádoby, postupně zchlazeno a je k němu přidána tekutina (tzv. extendér), která prodlouží životnost spermií po dobu zchlazení. Následně je uzavřeno ve zkumavkách a náležitě označeno. Poté je uloženo do transportního boxu a odesláno expresní službou do místa určení. Transportní box udrží požadovanou teplotu cca 48 hodin, dále již musí být sperma uloženo v ledničce. Přežitelnost spermií je v závislosti na použitém extendéru 5-10 dnů.
 • Na opačné straně probíhá následující. Jakmile se fenka začne hárat, je v její krvi sledována hladina progesteronu. Toto vyšetření je kombinováno s vaginálními výtěry. Cílem je určit optimální dobu krytí tak, aby byl odběr spermatu proveden včas.
 • Ve chvíli, kdy je sperma doručeno je buď uschováno v lednici nebo rovnou použito. Zkumavky se spermatem je nutné postupně ohřát na 37°C zkontrolovat životnost spermií a pak se již může inseminovat. Inseminace se provádí stejným způsobem jako u čerstvého spermatu.

Podmínky úspěchu

 • Velmi dobrá komunikace mezi majiteli obou psů a také mezi veterináři je nutnou podmínkou úspěšné inseminaci.
 • Spolehlivá kurýrní firma zajišťující transport, neboť doba uložení spermatu v transportním boxu není příliš dlouhá.

Nic není ideální, proto je nutné zmínit i komplikace, jež se mohou vyskytnout: Transport je většinou nutné stihnout do konce pracovního týdne i za cenu, že bude sperma přes víkend ležet v lednici. Bohužel se může stát, že se nepodaří ideálně načasovat dobu ovulace u samice a sperma je k dispozici ve chvíli, když už ideální doba ke krytí minula. Nízká životnost spermií v kombinaci se zchlazením může vést k tomu, že dávka je již nepoužitelná, neboť jsou spermie mrtvé.

Do ceny za inseminaci chlazeným spermatem se započítává:

 • odběr spermatu
 • vyhotovení inseminační dávky
 • transportní box
 • doprava transportního boxu
 • inseminace v místě určení

Největší výdaj představuje doprava, zbytek je účtován v rámci smluvních cen mezi veterinářem a klientem.

Inseminace mraženým spermatem

Jedná se o další z metod, která si již našla místo ve veterinární reprodukci psů. Postup odběru je stejný jako u předchozích, avšak možnosti jeho použití jsou trochu odlišné. Vzhledem k tomu, že se sperma uchovává v malých pejetách o objemu 0,5ml, není možná klasická vaginální inseminace, ale sperma je nutno deponovat přímo do dělohy. To se provádí nejčastěji pomocí endoskopu nebo laparoskopu. V takovém případě je již nutná anestezie.

Velkou výhodou je ale možnost uschování spermií, která přesahuje i dobu života daného zvířete. Pejety se uchovávají dlouhodobě v tekutém dusíku a kdykoliv je lze rozmrazit. Výhodná je i možnost lépe načasovat transport a inseminaci, než v případě chlazeného spermatu.

Ze zdravotního hlediska vnímáme inseminaci chlazeným spermatem velmi pozitivně. Často jsme se setkali s případy infekčních onemocnění po krytí. Ačkoliv pes ani fena nemusí vykazovat známky infekce, při běžném krytí se může přenést. Výsledkem je, že se pes stává přenašečem na další zvířata. Časté krytí představuje pro psa riziko, které inseminace výrazně snižuje.

 

VETERINA KAPPLŮV DVŮR

VETERINA KAPPLŮV DVŮR Naše pracoviště se zabývá umělou inseminací. Jedná se kromě klasické inseminace i o inseminace a přípravu chlazeného spermatu.

Tímto u fen odpadá nutnost cestovat s fenou na dlouhou vzdálenost, stresovat ji v cizím prostředí a navíc se díky odběrům progesteronu může ideální doba načasovat, neboť chlazené sperma je aktivní až pět dní.

V případě, že byste měli o odběr semene, případně inseminaci zájem, kontaktujte nás: http://www.vetgyn.cz/


(Ujistěte se, že na kalibračním obrázku rozeznáte všechny odstíny šedé, případně si přenastavte monitor.)

© Slade Czech 2004 [ Staffordshire Bull Terrier Kennel ]