<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="KnihaNavstevNew.aspx.vb" Inherits="GuestBook.KnihaNavstevNew" %> <%@ Register TagPrefix="ew" Namespace="eWorld.UI" Assembly="eWorld.UI, Version=1.9.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=24d65337282035f2" %> <%@ Register Assembly="BotDetect" Namespace="BotDetect.Web.UI" TagPrefix="BotDetect" %> Staffordshire Bull Terrier / Kniha návštěv

Slade Czech - chovatelská stanice plemene Staffordshire Bull Terrier

Kniha návštěv / Guestbook

Jméno / Name:
E-mail: @
Www: http://
Váš text / Add your comment:
 


<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "sName") %> <%# Format(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "dCreate"),"d/M/yyyy H:mm") %>
<%# server.htmldecode(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "sText")) %>
E-mail: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "sEmail") %> Www: " target="_blank"> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "sWWW") %>


(Ujistěte se, že na kalibračním obrázku rozeznáte všechny odstíny šedé, případně si přenastavte monitor.)

© Slade Czech 2004 [ Staffordshire Bull Terrier Kennel ]